Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων των χρηστών της παρούσας σελίδας περιγράφει τη διαδικασία συλλογής των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της ιστοσελίδας/πελατών του ηλεκτρονικού καταστήματος, cultaelia.com, τη χρήση των δεδομένων αυτών και τους όρους χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας.

Ο πελάτης θεωρείται ότι έχει αποδεχτεί ανεπιφύλακτα και πλήρως τους παρόντες Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν, σε κάθε περίπτωση χρήσης των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Εισαγωγή

Η συγκεκριμένη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει δημιουργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Το ζήτημα της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι για εμάς ένα πολύ σοβαρό θέμα που αντιμετωπίζεται ως μέγιστη προτεραιότητα. Η πολιτική αυτή σχετίζεται με όλους εσάς που αγοράζετε και χρησιμοποιείτε τα προϊόντα μέσω τηλεφώνου ή μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας. Με τις παρούσες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των δεδομένων, επιθυμούμε να τονίσουμε τη δέσμευσή μας να διαχειριζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας με ασφαλή και αξιόπιστο τρόπο και να διευκρινίσουμε πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα των πελατών μας. Τηρούμε τις διατάξεις της νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων.

Συλλογή των Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται από εμάς, αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο της διενέργειας συναλλαγών με την ιστοσελίδα cultaelia.com, όταν επισκέπτεσθε την cultaelia.com, κατά την εγγραφή σας στην cultaelia.com, ή συνδέεστε σε έναν υπάρχοντα λογαριασμό πελάτη, ή όταν παραγγέλνετε προϊόντα στην cultaelia.com, καθώς και στο πλαίσιο της επικοινωνίας μας μαζί σας για την ολοκλήρωση των παραγγελιών σας, την τιμολόγησή σας, τη διευκόλυνση των παραδόσεων, την εν γένει εκτέλεση των παραγγελιών σας, την εξυπηρέτηση των αιτημάτων σας, καθώς και την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων σε σχέση με προϊόντα και υπηρεσίες μας. Όλα τα προσωπικά σας στοιχεία τα οποία συλλέγονται μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας της cultaelia.com, είναι τα απολύτως απαραίτητα για τη διενέργεια των ως άνω υπηρεσιών από την πλευρά μας και τελούν υπό τον όρο της πλήρους και ανεπιφύλακτης συγκατάθεσής/συναίνεσής σας, η οποία παρέχεται με την αποστολή των προσωπικών σας δεδομένων σε εμάς.

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα συλλέγει αποκλειστικά εκείνα τα προσωπικά δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την ασφαλή διενέργεια και εκτέλεση των παραγγελιών των πελατών μας και που οι ίδιοι οι πελάτες μας εκουσίως μας γνωστοποιούν.

Ειδικότερα, όταν επισκέπτεστε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας, σας ζητάμε να μας παρέχετε κάποιες πληροφορίες σχετικά με εσάς.

Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν: α) όνομα β) επώνυμο γ) διεύθυνση δ) τηλέφωνο (κινητό ή σταθερό) ε) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλα στοιχεία επικοινωνίας. Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται κατά την αγορά ενός προϊόντος από το κατάστημά μας, προκειμένου πρωτίστως να εκτελεσθούν προσηκόντως οι συναλλαγές των πελατών μας με την cultaelia.com, αλλά και εν γένει να καταγράψουμε τις απαιτήσεις των πελατών μας σχετικά με τα προϊόντα του ηλεκτρονικού καταστήματος και να μετρήσουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας.

Στην περίπτωση που θα επιλέξετε την πληρωμή με κάρτα, τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας είναι απόλυτα ασφαλή, καθώς είναι κρυπτογραφημένα και τα χρειαζόμαστε για πραγματοποίηση των πληρωμών, τυχόν επιστροφών, αλλά και αποφυγή πιθανών περιπτώσεων απάτης, σε συνεργασία πάντα με τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Σε περίπτωση τηλεφωνικής παραγγελίας θα σας ζητηθεί και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και αριθμός κινητού τηλεφώνου, η χορήγηση των οποίων σημαίνει τη συναίνεσή σας στην τήρηση των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς για τους εδώ αναφερόμενους σκοπούς.

Η cultaelia.com θα αποστείλει ενημερωτικό μήνυμα με λεπτομέρειες σχετικά με την αποστολή της παραγγελίας σας, προς παρακολούθηση αυτής μέχρι την παραλαβή της.

Σκοπός της Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται από εμάς αποκλειστικά και μόνον στο πλαίσιο της διενέργειας συναλλαγών με την ατομική επιχείρηση που βρίσκεται πίσω από την cultaelia.com «ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» και της επικοινωνίας μας μαζί σας, για την ολοκλήρωση των παραγγελιών σας, την τιμολόγησή σας, την διευκόλυνση των παραδόσεων, την εν γένει ομαλή εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεών μας, την εξυπηρέτηση των αιτημάτων σας, καθώς και την τυχόν αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων σε σχέση με προϊόντα και υπηρεσίες μας μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/newsletter μας. Όλα τα προσωπικά σας στοιχεία τα οποία συλλέγονται μέσω της ειδικής φόρμας της cultaelia.com είναι τα απολύτως απαραίτητα για τη διενέργεια των ως άνω υπηρεσιών από την πλευρά μας και τελούν υπό τον όρο της πλήρους και ανεπιφύλακτης συγκατάθεσής/συναίνεσής σας η οποία παρέχεται με την παροχή των προσωπικών σας δεδομένων σε εμάς.

Εμείς αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, όταν επικοινωνείτε μαζί μας, μέσω τηλεφώνου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή όταν θέλετε να μας στείλετε πληροφορίες με κάποιον άλλο τρόπο και, ως εκ τούτου, διαβιβάζετε τα δεδομένα σας σε εμάς για το σκοπό αυτό. 

Επιπλέον, αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα και τεχνικές πληροφορίες, στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την πρόληψη ή τη δίωξη της κατάχρησης ή άλλης παράνομης συμπεριφοράς στην ιστοσελίδα μας, π.χ. για τη διατήρηση της ασφάλειας των δεδομένων, στην περίπτωση των επιθέσεων κατά των συστημάτων πληροφορικής που χρησιμοποιούμε εμείς. Τέλος, αποθηκεύουμε και χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας, στο βαθμό που είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να το πράξουμε, όπως για παράδειγμα ενόψει μιας επίσημης οδηγίας ή μιας δικαστικής ή άλλης απόφασης των Αρχών, καθώς και για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και των απαιτήσεών μας, καθώς και για νομική υπεράσπιση.

Η cultaelia.com δεν γνωστοποιεί σε κανένα τρίτο πρόσωπο οποιοδήποτε προσωπικό δεδομένο των πελατών/χρηστών της ιστοσελίδας της, χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή τους.

Τα Δικαιώματά σας

Δια του παρόντος, γνωστοποιείται η ύπαρξη του δικαιώματος ενημέρωσης, πρόσβασης, διαγραφής, εναντίωσης, περιορισμού σκοπού και φορητότητας, σύμφωνα με τα άρθρα 12-22 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας. Έτσι, έχετε πλέον με άμεσο και ξεκάθαρο τρόπο τη δυνατότητα να μας ασκήσετε τα εξής δικαιώματα:

  • Πρόσβασης και Ενημέρωσης

Έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε πληροφορίες σχετικά με το ποια συγκεκριμένα δεδομένα έχουμε συλλέξει, για ποιόν σκοπό τα έχουμε συλλέξει και για πόσο χρόνο θα τα διατηρήσουμε.

  • Διόρθωσης

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διορθώσουμε τυχόν ανακριβείς πληροφορίες σχετικά, με εσάς ή ακόμη να συμπληρώσουμε επιπλέον πληροφορίες για εσάς.

  • Περιορισμού και εναντίωσης επεξεργασίας

Στο βαθμό που θα χρησιμοποιούμε δεδομένα για ένα σκοπό, ο οποίος, σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις, απαιτεί τη συγκατάθεσή σας, πάντα θα σας ζητάμε τη ρητή άδειά σας και να συνδέετε την άδεια που χορηγείτε, σύμφωνα με τις διατάξεις για την προστασία δεδομένων. Η άδεια που χορηγείται μία φορά μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή, με αποτέλεσμα για το μέλλον και/ή μπορείτε να προβάλετε αντιρρήσεις σε μελλοντικές χρήσεις των δεδομένων σας, για σκοπούς διαφήμισης, έρευνας αγοράς και γνώμης. 

  • Φορητότητας

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε κάποιον άλλον οργανισμό για εσάς, σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή, χωρίς παρεμπόδιση εκ μέρους μας και με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας στις οποίες υπόκεισθε.

  • Διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»)

Τέλος, έχετε ανά πάσα στιγμή και κατά την απόλυτη διακριτική σας ευχέρεια το δικαίωμα να ζητήσετε εγγράφως να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα σας, όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με το σκοπό που συλλέχθηκαν, εάν θελήσετε να αποσύρετε τη συναίνεσή σας για την επεξεργασία αυτών και εάν τα δεδομένα σας υποβληθούν σε παράνομη επεξεργασία, παραβιάζοντας τον Κανονισμό περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθ. 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

– Μέσω αποστολής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο info@cultaelia.com,

– Μέσω επιστολής στη διεύθυνση: Βασ. Ηρακλείου  47, Θεσσαλονίκη.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε επισυνάψει όλα τα απαραίτητα έγγραφα μαζί με την αίτησή σας. Το αίτημά σας θα επεξεργαστεί εντός 30 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης, παρόλα αυτά, αυτό μπορεί να παραταθεί έως και δύο μήνες, όταν ένα αίτημα είναι πολύπλοκο ή πολυάριθμο.

Σημείωση: Σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή του αιτήματος γίνεται δωρεάν.

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή θέλετε να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@cultaelia.com.

Πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα είστε χρήστης ή πελάτης της cultaelia.com. Αν επιλέξετε να μην είστε χρήστης ή πελάτης μας ή να διαγράψετε τα δεδομένα σας, μπορείτε να μας ζητήσετε στο email info@cultaelia.com να διαγράψουμε τις πληροφορίες που έχουμε για εσάς.

Αν υπάρχει απαραίτητος λόγος να διατηρήσουμε δεδομένα σας (π.χ.: το πιστωτικό σας υπόλοιπο, τυχόν επιστροφές κ.τ.λ.) ή για να προλάβουμε τυχόν απόπειρες απάτης ή για να διασφαλίσουμε τη σωστή τήρηση των Όρων Χρήσης της σελίδας μας, μπορεί να κρατήσουμε κάποια τμήματα των πληροφοριών σας, ακόμα κι αν έχετε κλείσει ή διαγράψει το λογαριασμό σας.

Επιπλέον, δεν διατηρούμε προσωπικές πληροφορίες σε αναγνωρίσιμη μορφή για μεγαλύτερο διάστημα από αυτό που είναι απαραίτητο. Τέλος, θα διατηρούμε τα δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα έχουμε ενεργή συναίνεσή σας, για τους λόγους που έχει δοθεί.

Μέτρα ασφαλείας

Η cultaelia.com χρησιμοποιεί τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών από απώλεια, καταστροφή και οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση από τρίτους.

Για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα των Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγουμε ηλεκτρονικά, χρησιμοποιούμε δίκτυα δεδομένων που προστατεύονται, μεταξύ άλλων, από τυποποιημένo τείχος προστασίας (firewall) και προστασία μέσω κωδικών πρόσβασης. Κατά τη διεκπεραίωση των Προσωπικών σας Δεδομένων, λαμβάνουμε μέτρα εύλογα σχεδιασμένα, ώστε να προστατεύουμε αυτές τις πληροφορίες από απώλεια, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, μετατροπή ή καταστροφή και από άλλες παράνομες μορφές επεξεργασίας.

Σε καμία περίπτωση, δεν πρόκειται να πουλήσουμε οποιαδήποτε πληροφορία προσωπικών δεδομένων σας σε κάποιον τρίτο – συμπεριλαμβανομένων του ονόματος, της διεύθυνσης, του email ή του αριθμού τηλεφώνου σας. Θέλουμε να κερδίσουμε και να διατηρήσουμε την εμπιστοσύνη σας και πιστεύουμε ότι αυτή η δήλωση είναι απόλυτα απαραίτητη, ώστε να το πετύχουμε.

Αυτό που κάνουμε είναι να μοιραζόμαστε δεδομένα με τις παρακάτω κατηγορίες εταιρειών, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την εκ μέρους μας προσφορά των προϊόντων μας σε εσάς:

  • Εταιρείες που έχουν σχέση με τη μεταφορά και την παράδοση προϊόντων σε εσάς και σε εταιρείες παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπως ορίζεται με την τοποθέτηση της παραγγελίας σας, καθώς και σε εταιρείες logistics και μεταφορικές εταιρείες.
  • Για την πληρωμή των προϊόντων στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που εσείς καθορίζετε κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας. Σε περίπτωση πληρωμής με πιστωτική κάρτα ή σε περίπτωση πληρωμής μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής κατάθεσης, αυτή διενεργείται και τυγχάνει επεξεργασίας από την εκάστοτε Τράπεζα. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πληρωμής, δεν καταγράφουμε ούτε αποθηκεύουμε τις πληροφορίες πληρωμής κατά τη συναλλαγή αυτή, όπως αριθμούς πιστωτικών καρτών ή λοιπά τραπεζικά ή άλλα στοιχεία. Εσείς παρέχετε αυτές τις πληροφορίες απευθείας στον αντίστοιχο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, αποκλειστικά.
  • Επαγγελματίες παρόχους υπηρεσιών, όπως υπηρεσίες marketing, διαφήμισης και εταιρείες παροχής υποστήριξης, βελτιστοποίησης και φιλοξενίας ιστοσελίδων, που μας βοηθούν να τρέχουμε το κατάστημά μας online και να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα και υπηρεσίες.
  • Υπηρεσίες ελέγχου πληρωμών, τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, τις υπηρεσίες Προστασίας του Καταναλωτή και υπηρεσίες αποφυγής ηλεκτρονικής απάτης, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε σε περιπτώσεις κακόβουλης χρήσης.
  • Εταιρείες που έχετε εγκρίνει οι ίδιοι, όπως σελίδες social media (αν επιλέξετε να συνδέσετε το λογαριασμό σας με εμάς).

Στα παραπάνω πλαίσια, μπορεί να προσφέρουμε σε τρίτους κρυπτογραφημένες και ανώνυμες πληροφορίες και στατιστικά χρήσης για τους πελάτες μας, κάτι που πριν το κάνουμε, θα διασφαλίζουμε ότι δεν σας ταυτοποιούν.

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Χρησιμοποιούμε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως Facebook, Google, YouTube, Instragram, Pinterest και Twitter. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να ανακτηθούν δεδομένα. Εάν είστε συνδεδεμένοι σε ένα από αυτά, το δίκτυο μπορεί να αντιστοιχίσει την επίσκεψή σας στον ιστότοπο με τον λογαριασμό χρήστη. Εάν είστε χρήστης ενός κοινωνικού δικτύου, με τους εκάστοτε εφαρμοζόμενους Όρους Χρήσης και την αντίστοιχη Πολιτική Απορρήτου, και δεν θέλετε να συνδυάζονται τα δεδομένα που ανακτώνται από την επίσκεψή σας στους ιστότοπους μας, πρέπει πριν την είσοδό σας σε αυτούς, να αποσυνδεθείτε πρώτα από το κοινωνικό σας δίκτυο.

Cookies

Χρησιμοποιούμε cookies όταν επισκέπτεστε τη σελίδα μας. Υπάρχουν τέσσερις βασικοί τύποι cookies – κι εδώ σας δείχνουμε πώς και γιατί τα χρησιμοποιούμε.

(1) Cookies που διασφαλίζουν τη χρήση της σελίδας – αυτά τα cookies σας επιτρέπουν να πλοηγηθείτε στη σελίδα μας και να χρησιμοποιήσετε λειτουργικότητές μας.

(2) Cookies που μετρούν τα στατιστικά πλοήγησης – αυτά τα cookies μας επιτρέπουν να μετράμε και να αναλύουμε πώς οι χρήστες μας χρησιμοποιούν τη σελίδα μας, για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε και τη λειτουργικότητά της και την εμπειρία αγορών σας.

(3) Cookies προτιμήσεων του χρήστη όταν πλοηγείστε – αυτά τα cookies θα θυμούνται τις προτιμήσεις σας (ποια προϊόντα βλέπατε), ώστε να μπορούμε να κάνουμε την εμπειρία πλοήγησής σας όσο καλύτερη γίνεται και, κυρίως, πιο προσωπική.

(4) Cookies στόχευσης ή διαφήμισης – αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται στο να δείχνουμε διαφημίσεις που είναι όσο πιο κοντά γίνεται στις προτιμήσεις σας – αλλά όχι μόνο. Μέσω αυτών, διασφαλίζουμε ότι δεν θα σας δείχνουμε συνέχεια διαφημίσεις, αλλά θα μπορούμε να περιορίζουμε τον αριθμό που τις βλέπετε, ώστε και να μη σας κουράζουμε αλλά και να έχουμε πιο αποτελεσματικές καμπάνιες.

Χρησιμοποιώντας τη σελίδα μας, συμφωνείτε να τοποθετήσουμε τέτοιου είδους cookies στη συσκευή σας και να έχουμε πρόσβαση σε αυτά όταν θα μας ξανα-επισκεφθείτε στο μέλλον. Αν θελήσετε να διαγράψετε αυτά τα cookies που είναι στον υπολογιστή σας, μπορείτε να το κάνετε πολύ απλά πηγαίνοντας στην ενότητα «βοήθεια» του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Παρακαλούμε έχετε κατά νου ότι αν διαγράψετε ή απενεργοποιήσετε τα cookies που λαμβάνετε, η εμπειρία πλοήγησής σας μπορεί να επηρεαστεί και να μην μπορέσετε να εκμεταλλευτείτε τις πλήρεις δυνατότητες της σελίδας μας, και τελικά να χάσετε την ολοκληρωμένη εμπειρία χρήσης του cultaelia.com, την οποία είμαστε πολύ περήφανοι που προσφέρουμε στους πελάτες μας.

Google Analytics

Η Google Analytics χρησιμοποιεί τα λεγόμενα “cookies”, τα οποία είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας, ώστε να βοηθήσουν την ιστοσελίδα να αναλύσει πώς ο χρήστης τη χρησιμοποιεί. Οι πληροφορίες που εξάγονται από το cookie σχετικά με τη χρήση από εσάς της ιστοσελίδας γενικά, θα μεταδοθεί και θα αποθηκευτεί από την Google σε διακομιστές στις ΗΠΑ. Η διεύθυνσή σας IP θα περικοπεί από την Google, αλλά μόνο εντός των Κρατών Μελών της ΕΕ ή άλλα συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία σχετικά με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η πλήρης ΙΡ διεύθυνση αποστέλλεται και συντομεύεται από διακομιστές της Google στις ΗΠΑ. Για λογαριασμό του παρόχου του ιστότοπου, η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες με σκοπό να εκτιμήσει τη χρήση από εσάς της ιστοσελίδας, για να συνθέσει αναφορές για τη δραστηριότητα του ιστότοπου για τους διαχειριστές του ιστότοπου και για να παράσχει άλλες υπηρεσίες σχετιζόμενες με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και τη διαδικτυακή χρήση στον πάροχο της ιστοσελίδας. Η Google δεν σχετίζει την ΙΡ διεύθυνση που μεταδίδεται από το πρόγραμμα πλοήγησής σας με άλλα στοιχεία που κατέχει. Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση cookies, επιλέγοντας τις αντίστοιχες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα πλοήγησής σας. Περαιτέρω μπορείτε να εμποδίσετε την συλλογή και χρήση στοιχείων από την Google (των cookies και της IP) κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας τη διαθέσιμη προσθήκη προγράμματος πλοήγησης μέσω του ακολούθου συνδέσμου:

 https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Για πληροφορίες σχετικά με τους όρους χρήσης και την προστασία των δεδομένων της Google Analytics, επισκεφθείτε τις ακόλουθες σελίδες:

Παράπονα στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να παραπονεθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), εάν ανησυχείτε για τον τρόπο με τον οποίο έχουμε επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ανεξάρτητης Αρχής, για περισσότερες λεπτομέρειες στη διεύθυνση: www.dpa.gr.

Αλλαγές στην πολιτική

Είναι πιθανόν να αναθεωρήσουμε αυτή την πολιτική, δημοσιεύοντας μια ενημερωμένη έκδοση στην ιστοσελίδα μας. Ως εκ τούτου, σας συνιστούμε να ενημερώνεστε για τυχόν τροποποιήσεις σε αυτή τη σελίδα, σε τακτική βάση. Στο βαθμό που οι εν λόγω τροποποιήσεις μπορεί να επηρεάζουν την συγκατάθεση που χορηγείται από εσάς, θα σας ενημερώνουμε επικοινωνώντας μαζί σας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εφόσον λαμβάνετε πληροφορίες από εμάς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε ακόμα πιο εύκολα να παύσετε αυτές, κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο που περιλαμβάνεται στο ηλεκτρονικό μήνυμα ακολουθώντας τις οδηγίες.